Processteknik – energi 1 Kurskod: PRCPRO31 Poäng: 100

Kursen processteknik – energi 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.