Lättbyggnadsteknik Kurskod: PLTLÄT0 Poäng: 200

Kursen lättbyggnadsteknik omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.