Taxitrafik Kurskod: PESTAX0 Poäng: 100

Kursen taxitrafik omfattar punkterna 1–2, 6 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte.