Persontransporter – specialisering Kurskod: PESPER00S Poäng: 100

Kursen persontransporter – specialisering omfattar punkterna 4–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald specialisering.