Skapande verksamhet Kurskod: PEGSKP0 Poäng: 100

Kursen skapande verksamhet omfattar punkterna 1–3 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.