Pedagogiskt arbete Kurskod: PEGPEA0 Poäng: 200

Kursen pedagogiskt arbete omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.