Pedagogiskt ledarskap Kurskod: PEDPEG0 Poäng: 100

Kursen pedagogiskt ledarskap omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.