Pedagogiska teorier och praktiker Kurskod: PEDPED0 Poäng: 100

Kursen pedagogiska teorier och praktiker omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.