Lärande och utveckling Kurskod: PEDLÄR0 Poäng: 100

Kursen lärande och utveckling omfattar punkterna 1–3 och 6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.