Kommunikation Kurskod: PEDKOU0 Poäng: 100

Kursen kommunikation omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.