Socialpedagogik Kurskod: PEASOC0 Poäng: 100

Kursen socialpedagogik omfattar punkterna 1–2 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.