Odling i växthus 1 Kurskod: ODIODL01 Poäng: 100

Kursen odling i växthus 1 omfattar punkterna 2–6 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 8.