Odling i växthus – specialisering Kurskod: ODIODI00S Poäng: 100

Kursen odling i växthus – specialisering omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3 och 5. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald produktion.