Hästsportanläggningars skötsel och drift 2 Kurskod: NARHAS02 Poäng: 100

Kursen hästsportanläggningars skötsel och drift 2 omfattar punkterna 1–6 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3 och 4.