Byggnadsunderhåll Kurskod: NARBYA0 Poäng: 100

Kursen byggnadsunderhåll omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 2.