Naturkunskap 1a1 Kurskod: NAKNAK01a1 Poäng: 50

Kursen naturkunskap 1a1 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.