Administration av nätverks- och serverutrustning Kurskod: NAIADM0 Poäng: 100

Kursen administration av nätverks- och serverutrustning omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 5 och 6.