Musikproduktion 2 Kurskod: MUSMUS02 Poäng: 100

Kursen musikproduktion 2 omfattar punkterna 5 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 8. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.