Musikproduktion 1 Kurskod: MUSMUS01 Poäng: 100

Kursen musikproduktion 1 omfattar punkterna 8–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 9. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.