Instrument eller sång 3 Kurskod: MUSINS03S Poäng: 100

Kursen instrument eller sång 3 omfattar punkterna 1–2, 4, och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 samt musicerande inför och kommunikation med publik. I kursen behandlas avancerade färdigheter inom valt instrument eller i sång.