Ensemble med körsång Kurskod: MUSENS0 Poäng: 200

Kursen ensemble med körsång omfattar punkterna 1–2 och 4–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 4 och 6–9.