Mur- och putsverk 3 – puts Kurskod: MURMUR03 Poäng: 100

Kursen mur- och putsverk 3 – puts omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.