Gehörs- och musiklära 2 Kurskod: MUIGEH02 Poäng: 100

Kursen gehörs- och musiklära 2 omfattar punkterna 1–5 och 9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.