Arrangering och komposition 2 Kurskod: MUIARA02 Poäng: 100

Kursen arrangering och komposition 2 omfattar punkterna 1 och 4–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på musikaliska former och punkterna 6–8. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.