Motor- och röjmotorsåg 1 Kurskod: MOTMOT01 Poäng: 100

Kursen motor- och röjmotorsåg 1 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 4.