Modersmål 2 Kurskod: MOEXXX02 Poäng: 100

Kursen modersmål 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.