Medier, samhälle och kommunikation 2 Kurskod: MERMEE02 Poäng: 100

Kursen medier, samhälle och kommunikation 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 5, 6 och 7.