Medier, samhälle och kommunikation 1 Kurskod: MERMEE01 Poäng: 100

Kursen medier, samhälle och kommunikation 1 omfattar punkterna 1–4 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–4.