Medieproduktion 2 Kurskod: MEPMEI02 Poäng: 100

Kursen medieproduktion 2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 6. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.