Medieproduktion 1 Kurskod: MEPMEI01 Poäng: 100

Kursen medieproduktion 1 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 3–4. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.