Mekatronik 2 Kurskod: MEKMEK02 Poäng: 100

Kursen mekatronik 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet utifrån både en produktmekatronisk och en processmekatronisk utgångspunkt.