Elektromedicinsk teknik Kurskod: MEIELE0 Poäng: 100

Kursen elektromedicinsk teknik omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.