Journalistik, reklam och information 2 Kurskod: MEEJOU02 Poäng: 100

Kursen journalistik, reklam och information 2 omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.