Journalistik, reklam och information 1 Kurskod: MEEJOU01 Poäng: 100

Kursen journalistik, reklam och information 1 omfattar punkterna 1–3 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.