Medicin 1 Kurskod: MEDMED01 Poäng: 150

Kursen medicin 1 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.