Marina elektroniksystem Ämneskod: MAY

Ämnet marina elektroniksystem behandlar felsökning och reparation i olika typer av marina elektroniksystem och apparater. Elektroniksystem och apparater innehåller normalt flera olika funktioner och komponenter, vilket kräver ett systematiskt arbetssätt för att lokalisera fel och felfunktioner.