Matematik 2b Kurskod: MATMAT02b Poäng: 100

Kursen matematik 2b omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.