Måleri 4 Kurskod: MARMAL04 Poäng: 200

Kursen måleri 4 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.