Mat och butik 2 Kurskod: MAOMAT02 Poäng: 100

Kursen mat och butik 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.