Mat och butik – specialisering Kurskod: MAOMAT00S Poäng: 100

Kursen mat och butik – specialisering omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter inom valt specialiseringsområde.