Nyinstallation Kurskod: MANNYI0 Poäng: 100

Kursen nyinstallation omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.