Diagnos och reparation Kurskod: MANDIA0 Poäng: 100

Kursen diagnos och reparation omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte.