Matlagning 4 Kurskod: MALMAL04 Poäng: 200

Kursen matlagning 4 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.