Matlagning 2 Kurskod: MALMAL02 Poäng: 200

Kursen matlagning 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1.