Materialkunskap 2 Kurskod: MAEMAT02 Poäng: 100

Kursen materialkunskap 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.