Materialkunskap 1 Kurskod: MAEMAT01 Poäng: 100

Kursen materialkunskap 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte i ämnet materialkunskap. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.