Massage 2 Kurskod: MAAMAA02 Poäng: 100

Kursen massage 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.