Mät- och styrteknik Kurskod: MÄTMÄO0 Poäng: 100

Kursen mät- och styrteknik omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.