Människans språk 2 Kurskod: MÄKMÄK02 Poäng: 100

Kursen människans språk 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.