Människan i industrin 2 Kurskod: MÄIMÄN02 Poäng: 100

Kursen människan i industrin 2 omfattar punkterna 1–2 och 4–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper och färdigheter i ämnet.